Nábřeží 312, Otrokovice perfect@perfect.zlin.cz +420 575 758 585

V nynější době provádíme kabelizaci NN celé obce Podhradí, rekonstrukci vedení VN 22 kV č. 723 v Klečůvce a Lužkovicích a rekonstrukci VN č. 55 na Velehradě.