Nábřeží 312, Otrokovice perfect@perfect.zlin.cz +420 575 758 585

Za velkou pomoc při provádění přeložek dvou tras rozvodu NN v obci - stavba Revitalizace centra obce Spytihněv - I. etapa.